Mie oon Miia


Kuvataiteilija

Tervetuloa tutustumaan taiteeseeni ja ehkäpä vähän minuunkin.


Taiteilijana kuljen arjessa jatkuvasti aistit avoinna uusille tutkittaville asioille ja ilmiöille. Minua kiehtoo erityisesti materiaalit. Usein teosteni lähtökohdat ovatkin materiaalissa ja sen ominaisuuksissa, siinä millaisia vaikutelmia ja mielikuvia itse materiaali tuottaa, ja kuinka teos tuo esille materiaalin luonteen. Keskeinen tekijä teoksissani on myös tila. Minua kiehtoo tilan, katsojan ja teoksen välinen vuorovaikutus. Kaikki kolme osatekijää vaikuttavat aina jollain tavoin toisiinsa, ja ovat tärkeitä osasia tilanteessa, jossa teos ja tulkinnat muotoutuvat.